Privacy Statement

Beter Doen B.V. is zich ervan bewust dat je vertrouwen stelt in onze dienstverlening. Beter Doen B.V. ziet het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy goed te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Beter Doen B.V.. Je dient je ervan bewust te zijn dat Beter Doen B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites waar een link naar is opgenomen. Beter Doen B.V. respecteert de privacy van al haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Jouw privacy

Voor een goede dienstverlening is het noodzakelijk dat Beter Doen B.V. een dossier aanlegt. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de dienstverlening noodzakelijk zijn en die Beter Doen B.V. eventueel, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Beter Doen B.V. doet zijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Beter Doen B.V.:
 • zorgvuldig omgaat met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
Beter Doen B.V. als enige toegang heeft tot de gegevens in jouw dossier. Beter Doen B.V. heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de coaching is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van jouw persoonlijke trainer of coach.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat Beter Doen B.V., een factuur kan opstellen.
Als Beter Doen B.V. vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal Beter Doen B.V. jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.
 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘voeding- en leefstijladvies’ bij overgewicht’
 • de kosten van het consult
Scroll to top